AddSecure går in på marknaden för videoövervakning i och med förvärvet av International Security Group GmbH

AddSecure går in på marknaden för videoövervakning i och med förvärvet av International Security Group GmbH. ​Genom att gå in på denna snabbväxande marknad och lägga till videoövervakning till sitt erbjudande, förväntar sig AddSecure att förvärvet kommer att stödja företagets ambitiösa tillväxtstrategi.

Genom att gå in på denna snabbväxande marknad och lägga till videoövervakning till sitt erbjudande, förväntar sig AddSecure att förvärvet kommer att stödja företagets ambitiösa tillväxtstrategi.

AddSecure är en ledande europeisk leverantör av förstklassiga IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data. I dag meddelade företaget att ett avtal har ingåtts om att förvärva International Security Group GmbH, en ledande tysk innovatör inom videoövervakning som en tjänst. ISG erbjuder en bred portfölj av mobila videoövervakningslösningar som marknadsförs som Video Guard till kunder inom branscher som bygg, logistik och infrastruktur.

Med förvärvet går AddSecure in på den attraktiva marknaden för videoövervakning, en tillväxtmarknad med stor potential. Marknaden för mobil videoövervakning i Tyskland, ISG:s hemmamarknad, förväntas växa med över 30% årligen, med liknande tillväxtnivåer möjliga i andra europeiska geografiska områden eftersom marknaden är relativt ny.

Det gemensamma uppdraget blir att öka säkerheten och tryggheten inom branscher som konstruktion, allmännyttiga företag, transporter med mera, med målet att bli en ledande europeisk leverantör av videoövervakning som tjänst.

– Förvärvet av ISG ökar AddSecures räckvidd för IoT-lösningar med fokus på och säker kritisk kommunikation och data, samt förstärker vårt erbjudande genom att vi lägger till avancerad videoövervakning. Att gå in på denna växande marknad är ett logiskt nästa steg för att stödja vår ambitiösa tillväxtstrategi, och passar perfekt in i vårt nuvarande erbjudande av smarta lösningar och vår omfattande kunskap om säkerhet och trygghet, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

– Vi är glada över att få ingå i AddSecure, som har en expansiv tillväxtstrategi och ett europeiskt fotavtryck som kommer att öppna nya möjligheter för Video Guards produktsortiment, säger Jörn Windler, vd för International Security Group.

Jörn Windler förblir verkställande direktör för verksamheten efter förvärvet och kommer att vara avgörande för att integrera videoövervakningserbjudandet i AddSecure.

Loading