AddSecure går in på den finska konsumentmarknaden med nytt varumärke för trygghetstjänster

Lanseringen av AddSecures privata trygghetstjänster svarar på marknadens behov och är ett logiskt nästa steg för företaget som har tillhandahållit tjänsten till finska kommuner i över 25 år.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar, tillkännagav idag lanseringen av ett nytt varumärke för trygghetstjänster riktade till den finska konsumentmarknaden. Finland har idag mer än en halv miljon människor som är 75 år och äldre som bor kvar hemma och gruppen växer snabbt, något som ökat efterfrågan på smarta och pålitliga trygghetslösningar.

Det nya varumärket, ”Turvallisesti Kotona by AddSecure” (som översatt betyder trygg hemma), hjälper seniorer att känna sig trygga med att bo kvar hemma samtidigt som det ger anhöriga sinnesro. Abonnemangstjänsten, som är tillgänglig online, förser äldre med trygghetslarm med en direktlinje till en larmcentral som drivs av AddSecure, där utbildad personal står beredd att hjälpa till.

Personlig vård kombinerad med pålitlig och säker teknik

– Det är lätt att ringa efter hjälp med trygghetsenheten, vi svarar på larm dygnet runt alla dagar på året. Om det till exempel handlar om en fallolycka i hemmet hjälper en utbildad vårdgivare till. Vår lättanvända tjänst kombinerar personlig vård med pålitlig och säker teknik som säkerställer användarens trygghet 24 timmar om dygnet”, säger Ståle Moe, affärsområdeschef för Smart Care på AddSecure.

AddSecure har lång erfarenhet på området då företaget har levererat trygghetstjänster till finska kommuner i mer än 25 år. Att erbjuda trygghetstjänster direkt till konsumenter är ett logiskt nästa steg då det finns en stor efterfrågan på privata alternativ från vårdande anhöriga.

Bidrar till äldres välbefinnande och till samhället i stort

AddSecures nya tjänst är ett svar på samhällets begränsade resurser och hjälper äldre att behålla sin självständighet i hemmet, samtidigt som anhörig är trygga i vetskapen om att hjälp aldrig är långt borta.

– Att kunna hjälpa människor att bo kvar hemma längre är avgörande inte bara för deras eget välbefinnande, utan också för samhället i stort. Genom att dra nytta av uppkopplad teknik kan samhället bättre svara på det ökade behovet av äldreomsorg och bidra till att avhjälpa vårdkrisen. Detta är helt i linje med AddSecures vision om en säkrare och smartare värld och något jag är väldigt stolt över, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

Trygghetstjänsterna kan beställas på turvallisestikotona.fi och kommer endast att finnas tillgänglig för den finska marknaden.

Loading