AddSecure förvärvar portfölj av larmöverföringslösningar från Telia Finland

AddSecure förvärvar portfölj av larmöverföringslösningar från Telia Finland. ​Med Telias etablerade Alerta-portfölj blir AddSecure den ledande spelaren inom smarta larm i Finland.

Med Telias etablerade Alerta-portfölj av säkra larmöverförings- och mervärdestjänster blir AddSecure den ledande spelaren inom smarta larm i Finland.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar inom säker data och kritisk kommunikation, har tecknat avtal om att förvärva Telia Finlands Alerta-verksamhet. Telias Alerta-erbjudande omfattar lösningar som möjliggör säker larmöverföring och fjärrhantering av system och är riktade mot privata företag. Transaktionen har ett strategiskt värde eftersom den etablerar AddSecure som den ledande leverantören på marknaden för larmöverföring i Finland.

– Förvärvet av Telias Alerta-verksamhet är strategiskt för AddSecure och tillför kompetens och kunskap om marknaden. Med teamet och tjänsterna ombord stärker vi vår plattform för ytterligare tillväxt och expansion i Finland, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

Telias Alerta-kunder kommer inte att uppleva något avbrott i sina larmövervakningstjänster, och ingen av förändringarna som är förknippade med övergången kommer att påverka driften av larmsystemen.

– Som en etablerad leverantör av larmöverföring och säker kommunikation och lösningar ser vi fram emot att ge Telias Alerta-kunder samma höga servicegrad och integritet som de är vana vid. För Alerta-teamet är förvärvet en möjlighet att bli del av en expansiv, europeisk leverantör där kärnan av verksamheten är säkra och övervakade larmöverföringar, säger Hannu Kupila, Country Manager, AddSecure Finland.

Telias Alerta-verksamhet har 19 anställda som kommer att gå över till AddSecure i och med förvärvet.

Loading