AddSecure fortsätter att öka sin geografiska närvaro i Europa – etablerar Smart Alarms i Italien

AddSecure lanserar formellt sitt Smart Alarms-erbjudande i Italien och rekryterar Antonio Cuccurullo som ny försäljningschef.

AddSecure lanserar formellt sitt Smart Alarms-erbjudande i Italien som ett led i att ytterligare stärka företagets position i Europa. Antonio Cuccurullo har rekryterats som försäljningschef för att leda expansionen.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säkrad kritisk kommunikation och data, meddelade idag att man etablerar sitt Smart Alarms-erbjudande i Italien.

Tidigare i år lanserade AddSecure Smart Alarms i Frankrike och nu tar företaget nästa steg för att möta det växande intresset för lösningar inom säkrad kritisk kommunikation och data i Italien.

AddSecure identifierade nyligen en förändring i de italienska reglerna och certifieringen för brandlarmsöverföring. Dessa nya regler är baserade på EN54-21 CPR och AddSecure IRIS-4-sändarna är oberoende certifierade enligt denna standard. Antonio Cuccurullo kommer att svara på den snabbt växande efterfrågan på certifierad och säker brandlarmsöverföring från den italienska säkerhetsindustrin.

Antonio Cuccurullo har tidigare arbetat med affärs- och strategiutveckling på företag som Axitea Spa och Scan Coin Italien. Antonios främsta mål kommer att vara att rikta sig till tillverkare, ARC/CMS-företag och stora installationsföretag, parallellt med byggandet av ett rikstäckande distributionsnät.

– AddSecure Smart Alarms bidrar till säkrare och smartare samhällen. Jag är glad över att vara en del av AddSecure-familjen när de nu driver utvecklingen av digitala säkerhetssystem och kritisk kommunikation vidare, säger Antonio Cuccurullo, ny försäljningschef i Italien.

Enligt Wim Harthoorn, AddSecures International Sales Director, är rekryteringen av Antonio Cuccurullo ett steg i rätt riktning för att positionera AddSecure i Italien.

– I en tid när efterfrågan på säker larmöverföring ökar snabbt, ser vi en möjlighet att etablera vårt Smart Alarms-erbjudande runt om i Europa. Vi är glada över att kunna utöka teamet och att Antonio Cuccurullo kommer att leda etableringen av våra premiumlösningar i Italien. Antonio har lång erfarenhet och gedigen kunskap om den italienska säkerhetsindustrin, säger Wim Harthoorn, International Sales Director på AddSecure.​

Läs mer om AddSecure Smart Alarms här

Loading