AddSecure bekräftar förvärv av Dualtech IT AB

AddSecure bekräftar förvärv av Dualtech IT AB. Genom affären kommer europeiska kunder att dra nytta av framtidssäkra, trygga och tillförlitliga helhetslösningar. Detta är av särskild betydelse med tanke på det kommande teknikskiftet och den nya EU-standarden för larmöverföring som krävs senast 2021.

Genom affären kommer europeiska kunder att dra nytta av framtidssäkra, trygga och tillförlitliga helhetslösningar. Detta är av särskild betydelse med tanke på det kommande teknikskiftet och den nya EU-standarden för larmöverföring som krävs senast 2021.

AddSecure, en ledande europeisk leverantör av premiumlösningar för säker data och kritisk kommunikation, har ingått avtal som innebär att de förvärvar Dualtech IT AB, en ledande leverantör av säkra IP-baserade larmkommunikationsterminaler och innovativa tjänster, för att stärka sin portfölj inom Smart Alarms, sin expertis och sin marknadsandel i Europa.

– Vi är glada över att ha nått en överenskommelse med ett företag som har visat kontinuerlig innovation och hängivenhet till sina kunder under en lång tid, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

Dualtechs erfarenhet av digitalisering är av särskild betydelse under det kommande teknikskiftet, det vill säga nedläggningen av 2G- och 3G-näten, som just nu pågår i hela Europa.

– Eftersom teknikskiftet kommer att ske över hela Europa kommer det finnas ett stort antal kunder med liknande behov runt om i Europa. Dualtechs plattform och erfarenhet inom området är därför av stort värde för AddSecure, fortsätter Albertsson.

Genom att kombinera sina utbud är företagen också väl positionerade med tanke på den nya EU-standarden för larmöverföring som krävs senast 2021, som föreskriver att ett larmsystem måste testas i sin helhet. Tillsammans kommer de att kunna tillhandahålla europeiska kunder framtidssäkra, trygga och tillförlitliga helhetslösningar.

Dualtech kommer att vara en del av AddSecure och produktportföljen kommer att samexistera med AddSecures befintliga utbud inom Smart Alarms. I framtiden kommer man att kombinera de innovativa lösningarna från båda portföljerna för att skapa nya produkter. Dualtechs grundare och personal kommer att fortsätta driva och utveckla Dualtechs marknads och lösningsportfölj.

– Denna transaktion gynnar Dualtechs kunder när det gäller deras möjlighet att få tillgång till den senaste tekniken och lösningarna. Den innebär också en spännande framtid för vår personal i ett expansivt tillväxtföretag, säger Anders Johansson, vd på Dualtech.

Dualtech har kunder i över 20 länder runt om i världen och har levererat över 250 000 produkter för säker larmkommunikation.

Loading