Lunds ProgramArkitekter blir en del av varumärket AddSecure

Efter AddSecures förvärv av Lunds ProgramArkitekter AB i juni 2022, går nu LPA in under AddSecures varumärke. Genom detta kan AddSecure visa upp ett samlat och tydligt erbjudande av lösningar till räddningstjänst och kommuner.

Tillsammans kommer den gemensamma organisationen att fortsätta utveckla lösningar särskilt anpassade till räddningstjänsten, men AddSecure ser också en potential att erbjuda de kombinerade IT-lösningarna till nya kundgrupper. Ni som kund kommer att få tillgång till kompletterande kompetent personal, lösningar och expertis, samtidigt som de fortsätter att få samma goda service och kvalitet som ni gör idag.

– Att vi nu samlar lösningarna och kunskapen under ett varumärke är ett naturligt nästa steg som gör vårt erbjudande tydligt och enkelt för kunden. Samtidigt ger detta oss bättre möjligheter att visa upp den bredd av lösningar och kompetens som kunderna kan ta del av.

Stefan Albertsson, vd på AddSecure

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.