Home / Larmöverföring / AddSecure Inside

AddSecure Inside – larmöverföring direkt i ditt befintliga larmsystem

Den enkla vägen till säker larmöverföring.

Tänk om vi skulle berätta att du kunde få säker och krypterad larmöverföring direkt via ditt befintliga larmsystem. Det låter ju väldigt enkelt och smidigt. Och det är precis det du kan med lösningen AddSecure.

Lösningen använder ditt befintliga larmsystem och kopplas upp till vald larmmottagare via AddSecures infrastruktur. Du väljer själv larmklass på din larmöverföring, och behöver inte installera någon extra hårdvara.

Vi vågar påstå att det är den enkla vägen till säker larmöverföring. Och kostnadseffektivt. Och hållbart.

Enkelt

Snabb och enkel installation

Säkert

Krypterad och certifierad larmöverföring

Hållbart

Ingen extra hårdvara - använd direkt i befintligt larmsystem

Enkelt, säkert och hållbart

Fördelar för dig som installatör och slutanvändare

  • Snabb, enkel och säker process för beställning och driftsättning

  • Förenklad driftsättning mot larmcentral

  • Sänkta kostnader för hårdvara och installation

  • Övervakad larmöverföring direkt från centralapparatens Ethernetport

  • Inget behov av separat larmsändare

Passar AddSecure Inside din verksamhet?

Kontakta vårt säljteam så hjälper vi dig ta reda på svaret.

En hållbar och klimatsmart lösning

Initiativ som ”AddSecure Inside” stärker hållbarhetsvinsterna genom minskad miljöpåverkan när det gäller tillverkning, förpackning och transport. Anslutna enheter med smart funktionalitet minskar behovet av hårdvara och onödiga resor till och från installationsplatsen. Genom att möjliggöra fjärrövervakning och systemuppgradering hjälper vi kunder att gå från reaktivt till proaktivt underhåll och slippa onödiga besök, vilket bidrar till att minska både kostnader och miljöutsläpp.

Security Expert från Schneider med AddSecure Inside

Ksenia med AddSecure Inside

ASSA ARX med AddSecure Inside