AddSecure Smart Rescue

Fakturainformation 2021-05-27

AddSecure Smart Rescue Stockholm AB (fd iZafe AB före namnbytet nov 2020) har per den 1 januari 2021 överlåtit verksamheten till AddSecure Smart Rescue Nordic AB. Detta är en förändring inom AddSecure koncernen och för dig som kund innebär detta inga förändringar i dina avtalsvillkor.

Fakturor för dessa avtal faktureras nu från AddSecure Smart Rescue Nordic AB. Betalning med befriande verkan kan därför endast ske till AddSecure Smart Rescue Nordic AB och bankgironummer 892-0860.

I samband med detta har vi valt att justera faktureringsperioder till att stämma med kalendermånader. Tidigare kunde fakturaperioder starta och sluta närsomhelst under en månad, nu har vi hela kalenderperioder istället. Det kan innebära att en del av er ser extra rader på första nya fakturan som avser dessa rest-dagar, därefter kommer fakturorna i fas.

Vid frågor, vänligen kontakta oss på [email protected].