Infografik: Smart Grids

Vad är ett smart nät och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?

Ladda ner infografiken!

Kort sagt innebär smart nät en sammanslagning av elnätet och internet. Detta skapar nya möjligheter för både konsumenter, kraftföretag och nätägare.

Några av fördelarna med smart nät är:

• Tidsbesparande och bättre för miljön
• Bättre inblick i energiförbrukningen
• Kortare avbrott

Vill du lära dig mer om fördelarna och nackdelarna med smart nät? Fyll i formuläret för att ta del av vår infografik.

Fyll i för att ladda ner infografiken!