KONTINUITET I ADDSECURES VERKSAMHET I CORONATIDER

2020-04-07

Bästa kund,

Coronavirus-situationen har påverkat människors liv världen över. På AddSecure övervakar vi kontinuerligt corona-pandemins utveckling och dess effekt på det globala samhället.

Som kund till oss och användare av våra lösningar kan du känna dig trygg med att våra säkrade kritiska kommunikation och data inte påverkas. Vi har en plan för affärskontinuitet på plats och tjänsten som vi tillhandahåller våra kunder kommer inte att påverkas. Och det är självklart så att våra anställdas, kunders och partners hälsa och säkerhet är av största vikt.

Med det här brevet vill vi uppdatera dig om de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa kontinuitet i verksamheten för alla våra kunder runt om i Europa.

Den dagliga driften

Vi arbetar för närvarande med full kapacitet när det gäller den dagliga driften, såsom teknisk övervakning, support och orderleverans. I den nuvarande situationen beräknar vi att vi har kapacitet att hantera resursminskningar på upp till 50 % (50 % av personalen som inte arbetar) utan att detta påverkar supporten av våra aktiverade tjänster. Vi har också möjlighet att omplacera medarbetare från andra avdelningar med kort varsel. Personalbrist kan dock över tid resultera i längre hanteringstider för beställningar och svarstider för telefonsamtal/e-postmeddelanden.

 

Icke-kritisk personal arbetar på distans

Som en säkerhetsåtgärd för att förhindra spridning av coronaviruset har vi bett en majoritet av våra anställda att arbeta hemifrån. Endast medarbetare i kritiska funktioner är på plats på våra kontor.

Våra Account Managers är också tillgängliga för kunder i precis samma utsträckning som om de vore på kontoret. Alla anställda har fått instruktioner att utnyttja teknik och genomföra interna och externa möten virtuellt i största möjliga utsträckning.

Vi följer kontinuerligt den potentiella inverkan som pandemin kan ha på vår leveranskedja och kommunicerar regelbundet med våra hårdvaruleverantörer och installatörer. Vi kommer att hålla våra kunder informerade om något skulle påverka leveranser av komponenter som tillverkas i regioner som påverkas av coronaviruset.

 

 

En säkrare värld

Vi gör detta för att skydda människor och ta ansvar för samhället som helhet. Att bidra till att minska risken för spridning av Covid-19 är i linje med vårt uppdrag att bidra till en säkrare och smartare värld. Detta är turbulenta tider för alla, och situationen förändras varje dag. Vi är fast beslutna att upprätthålla vår verksamhet och se till att du fortsätter att få den högkvalitativa kundservice och tekniska support som du har kommit att förvänta dig av oss.

Ta hand om er,

 

Med vänlig hälsning
Krister Tånneryd
Chief Operations Officer
[email protected]