11 tips för framgångsrik implementering av telematiksystem i kommersiella fordon

Ladda ner whitepaper!

I centrum för transportföretagets verksamhet brukar ett system för hantering av fordonsflottan och förarna vara en bra möjlighet för att förbättra produktiviteten, arbetsuppgifterna och lönsamheten.

Denna artikel syftar till att ge dig idéer och tips för att lyckas med ett telematikprojekt och för att maximera avkastningen på investeringen. Baserat på erfarenheterna från våra kundprojekt samt intervjuer med projektledare, kunder och systemanvändare, har vi sammanställt våra rekommendationer i 11 kapitel. Följer man dessa tips är möjligheten för att man skall lyckas med sitt telematikprojekt mycket större. Vi hoppas du finner artikeln läsvärd och inspirerande!

Fyll i formuläret för att ladda ner: