iZafe SRT och Twig

Vi erbjuder kvalitetslarm från SRT och Twig – bärbara handenheter med tydlig larmknapp, tvävägskommunikation, GPS/GNSS, timerlarm, möjlighet till inhomhuspositionering och Mandown som integreras i vårt serversystem för att göra dem ännu smartare.

Fördelar:

Trygga och flexibla lösningar

Du får smarta och flexibla lösningar anpassade till din hotbild och dina unika behov.

Säkra och moderna produkter

Du får säkra och moderna produkter som möter högt ställda krav från yrkesprofessionella och är välbeprövade under svenska förhållanden.

Utbildning och kundsupport

Du blir utbildad om produkterna och får support med hög teknisk kompetens. Oavsett din tekniska förmåga får du den hjälp du behöver av vår supportpersonal.