Svenska Logga in partners

Smart Alarms

Säker kommunikation är en helt avgörande del i varje larmsystem. Och i ett tryggt samhälle.

 

Vi övervakar kommunikationen mellan din larmanläggning och din valda larmmottagare hela dygnet, och varnar omedelbart vid systemförändringar. Vi arbetar dagligen med kvalitetssäkring och dokumentation av kvaliteten på den övervakade larmöverföringen för att larmen alltid ska komma fram, – oberoende av fel på telefoni - eller bredbandsnät.

Tappar larmsändaren kommunikationen, eller vid andra driftsstörningar, som strömavbrott eller sabotage, larmas detta omedelbart till larmmottagaren och/eller till driftansvarig. Vårt nära samarbete med mobiloperatörerna gör att det snabbt och grundligt felsöks i mobilnätet. Våra larmsändare för säker larmöverföring är testade och godkända efter de strängaste normer i Europa.

Allt för att du ska vara säker på att dina kunder, hyresgäster och din organisation ska kunna känna sig helt trygga.

Överföringstjänster

Utan att vi tänker på det utsätter vi oss varje dag för potentiellt farliga situationer. Oftast går det bra och hissen tar oss utan problem från första till fjärde våningen, och alarmknappen på toaletten fungerar som den ska när vi behöver den. Men när olyckan är framme måste det gå fort. Med våra tjänster övervakar vi kommunikationen mellan din larmanläggning och vald larmmottagare hela dygnet och varnar omedelbart vid systemförändringar. Läs mer om våra larmtjänster här nedanför eller kontakta en av våra experter för att få mer information.

IoT Kommunikation

Att koppla upp enheter (eller produkter) är ett sätt för företag att optimera verksamheten, sänka kostnader och skapa nya intäktsströmmar. Men kommunikationen är också sårbar om inte rätt skydd finns på plats. På kort tid kan obehöriga ta sig in på nätverk och utsätta kritiska enheter för fara. Till oss vänder sig driftansvariga och larmcentraler som är måna om sina kunders trygghet och inte vill lämna något åt slumpen. Läs mer om våra tjänster inom IoT här nedanför. Du kan också kontakta en av våra experter för att få mer information.

Fjärråtkomst till byggnader

Fjärråtkomst till passersystem möjliggör för administratörer och underhållstekniker att hantera användare och utföra fjärrservice. Enkelt och Säkert.

Temperaturövervakning för dagligvaruhandel

Uppkopplade sensorer överför larm i händelse av att temperaturer går utanför specificerade nivåer. Insamling av statistik gör det möjligt att analysera händelser över tid och fatta beslut om preventivt underhåll.

Uppkopplade byggnader

Stärkt säkerhet i hissar tack vare AddSecures uppkopplade larm och kameror med kontinuerlig övervakning av kommunikationsstatus.

Fjärråtkomst gör det möjligt för tekniker att utföra förebyggande åtgärder för att säkra driften i byggnadens tekniska infrastruktur.

Fjärruppkoppling till vattenreningsverk

Fjärråtkomst för övervakning av vattenreningsverk med mycket höga säkerhetskrav. Kameror uppkopplade via AddSecures system arbetar tillsammans med tekniska larm som gör det möjligt för underhållstekniker att snabbt fatta beslut om åtgärder vid problem.