Home / Smart Grids

Smart Grids

Digitalisera ditt elnät och uppnå smart, effektiv, säker och trygg drift. Få fullständig kontroll genom system för övervakning och analys av nätverksstationer.

Säkra, effektiva och pålitliga lösningar

Våra Smart Grid-lösningar ger dig pålitlig realtidsinformation från nätet för att optimera strömförbrukningen, öka effekttillgängligheten och minska driftkostnaderna. Lösningarna är flexibla och enkla att installera och underhålla. Smart Grids-lösningarna inkluderar helt övervakad säkrad kritisk kommunikation och pålitlig och robust utrustning testad enligt branschstandarder, samt digitala stödsystem för faktabaserade beslut.

Säker, pålitlig och övervakad dataöverföring baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Minska förekomsten av avbrott i elnätet och minimera antalet abonnenter som berörs.

Förstå mer om hur du optimerar din verksamhet och förbereder ditt elnät för framtida utmaningar.

Samla in information automatiskt och kommunicera den från geografiskt spridda punkter i ditt elnät.

Omvandla mätdata från nätverksstationer till nyckeltal och grafer. Få värdefull information och insikter att agera på.

Skräddarsydda lösningar för dina specifika behov och tillgång till branschexperter

Hur Umeå Energis elnät blev smart

En mycket motiverande faktor var att minska stilleståndstiden.