Svenska Logga in partners

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Det innebär att vi på AddSecure AB löpande arbetar för att förbättra vår kvalitet och minimera vår miljöpåverkan.

Kvalitet
För att möta omvärldens förväntningar och krav arbetar vi systematiskt med förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster och vi mäter regelbundet kundnöjdheten. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och gemensamma arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden.

Miljö
Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vi arbetar ständigt med att förbättra miljön och förebygga föroreningar, så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Det gör vi genom att våra anställda medverkar i företagets miljöarbete och får en ökad miljömedvetenhet. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

AddSecure följer alltid gällande lagar och bestämmelser som avser vår verksamhet.