Digital utbildning för skolor i att förebygga och hantera hot och våld

Nu kan du som arbetar inom skola genomföra vår webbutbildning "Hur agera vid hot och våld?" gratis.

Genomför en webbutbildning som stärker din förmåga att förebygga och hantera kritiska incidenter i skolan

Som en del av vår lösning Trygg skola erbjuder vi en förebyggande webbutbildning för skolans personal: Hur agera vid hot och våld? Utbildningen ger deltagaren kunskap och verktyg för att kunna avvärja kritiska situationer och incidenter – som en del av det förebyggande arbetet för en tryggare och säkrare skola.

Terminen ut får skolors lärare och personal gå webbutbildningen kostnadsfritt.

Genomför webbutbildningen kostnadsfritt

Webbutbildning: Hur agera vid hot och våld?

Deltagaren får en övergripande hot- och våldsutbildning inom bemötandeteknik samt verktyg för att kunna avvärja kritiska situationer. Utbildningen höjer personalens förmåga att hantera hot- och våldssituationer samt uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

Utbildningen görs individuellt och tar cirka 20-40 minuter att genomföra.

Du behöver endast tillgång till dator och internet.

AddSecure Trygg skola

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.