Home / Smart Rescue / Public Safety

Public Safety

En digital lösning för in- och utalarmering som snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd. Används av räddningstjänsten, ambulanssjukvården och sjöräddningen.

Räddningstjänsten

AddSecure är en marknadsledande leverantör av kompletta systemlösningar för digital utalarmering till räddningstjänsten. Vi har mångårig erfarenhet av räddningstjänstens funktion och verksamhet i Sverige och med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi dig att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Tillsammans med vårt Telecallsystem och vår digitala in- och utalarmeringstjänst kan vi påskynda och förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Ambulans

Vi erbjuder lösningar för ambulanssjukvården gällande Rakel-integration och digital utalarmering. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet, hjälper vi våra ambulanskunder att på ett snabbt och säkert sätt överföra korrekt information till utförande insats med olika prioriteringar.

AddSecure har mångårig erfarenhet av ambulanssjukvårdens funktion och verksamhet och har levererat systemlösningar till flera landsting i Sverige.

Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet i Sverige är en frivilligorganisation som ger assistans till privatpersoner till sjöss. Vi har hjälpt organisationen att bygga upp ett rikstäckande utalarmeringssystem för att snabbt och effektivt kalla in resurser vid incidenter kring Sveriges kust och de stora sjöarna. På vissa platser är systemet samordnat med motsvarande system hos räddningstjänsten.

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation