Home / Smart Rescue / Personal Safety

Personal Safety

Vår Personal Safety-lösning begränsar personskador och skyddar arbetsplatser. Lösningen är särskilt utformad för anställda som arbetar ensamma i farliga miljöer eller som riskerar att utsättas för hot och våld.

Begränsa personskador

Personlarm uppfyller behovet av att trygga arbetsplatsen för dina anställda, framförallt för de som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer. Personlarm riktar sig mot två skilda riskgrupper:

• Risk för våld: Personer som i sitt arbete kan utsättas för hot eller våld

• Olycksrisk: Personer som i sitt arbete utsätts för stor olycksrisk

Risk för våld

Bästa sättet att undvika att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel är att snabbt få ytterligare en kollega till platsen. Vid påbörjat våld eller misshandel kan ytterligare personer stoppa misshandeln och begränsa skadorna. Våra personlarm erbjuder larmknapp, men även automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge).

Olycksrisk

Vid allvarliga olyckor är tiden till första hjälpen mycket kritisk. Trots att ambulansen i Sverige normalt är framme redan efter cirka 10 minuter lyckas ambulanspersonal till exempel bara rädda ett hjärtstopp av tio. Att säkerställa att en kollega snabbt kan komma till platsen för att påbörja första hjälpen kan rädda liv. Våra personlarm erbjuder larmknapp, men även automatiska larmfunktioner som till exempel fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge). Om din personal arbetar i utrymmen med dålig mobiltäckning är vårt timerlarm ett bra sätt att säkerställa assistans.

Ansträngda möten

Det finns miljöer där möten kan bli ansträngda och hotfulla. Några exempel är Socialtjänsten där personal lämnar besked om omhändertagande av barn, eller Bilprovningen där bilar beläggs med körförbud. Att snabbt kunna kalla på en kollega minskar risken för att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel. Fasta larmknappar i valda riskmiljöer anslutna till ett TeleCall-system skapar ökad trygghet på dessa arbetsplatser.

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation