Home / Smart Grids™ / Grid Communications

Grid Communications

Vår Grid Communications-lösning ger dig säker och övervakad dataöverföring baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Affärsverken och AddSecure – Unik helhetslösning för smarta elnät

Kommunikation för säker dataöverföring

Med ständig växande antal IoT-noder ökar kraven på säker, tillförlitlig och kontrollerad dataöverföring. Våra kommunikationslösningar, både mobila och radiobaserade, ger dig säkrad och övervakad dataöverföring baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

AddSecure Smart Grids GIO

En kommunikationsplattform för säker dataöverföring som bygger på en ruggad RTU med inbyggd kommunikationslösning för 2G/3G/4G i kombination med mobilabonnemanget AddSecure Link. Enheten har klassiska RTU-funktioner som digitala in- och utgångar, analoga ingångar samt standardiserade dataöverföringsprotokoll.

AddSecure Smart Grids TIO

En kommunikationslösning för säker dataöverföring som bygger på en ruggad RTU med inbyggt RAKEL-modem, det rikstäckande radiosystemet för samhällsviktig verksamhet framtaget av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Med TIO100 sker kommunikationen tryggt och säkert över RAKEL-systemet. TIO100 har klassisk RTU-funktionalitet och RAKEL-modemet integrerat i en och samma enhet.

Infografik

Vad är ett smart nät? Och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?