Home / Smart Grids / Grid System Integration

Grid System Integration

Lösningen säkerställer att information från geografiskt spridda punkter i ditt elnät automatiskt samlas in och kommuniceras mellan systemets olika gränssnitt.

Samla in och kommunicera information

Vi säkerställer att information från geografiskt spridda punkter i nätet samlas in för att fungera tillsammans. Det sker genom en applikation och ett protokoll som förmedlar information mellan systemens olika gränssnitt. Systemen kan då automatiskt skicka information till varandra. Ett exempel är signaler från felindikering i nätet som visas i driftssystemet (SCADA) på ett enhetligt och korrekt sätt.

Infografik

Vad är ett smart nät? Och hur skiljer det sig från det traditionella elnätet?