Home / Säker kritisk kommunikation

Säker kritisk kommunikation

Vi lever i en alltmer uppkopplad värld, där antalet sensorbaserade och internetuppkopplade enheter hela tiden ökar. Det gör det viktigare än någonsin att hantera data och kommunikation på ett säkert sätt. Säker kritisk kommunikation är grunden för allt vi gör och det som möjliggör alla våra smarta och pålitliga lösningar.

Säkra, smarta och pålitliga lösningar

Våra lösningar för säker kritisk kommunikation är viktig för dina livs- och verksamhetskritiska applikationer. De hjälper dig att rädda liv, skydda egendom och att säkra viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta. Vi övervakar kommunikationen mellan dina larmanläggningar och gör det enkelt för dina uppkopplade enheter (IoT) att kommunicera säkert med varandra.

Vår filosofi bygger på säkerhet och enkelhet. Om en lösning är för komplicerad finns det en risk att den inte används på rätt sätt – eller inte alls – och den är följaktligen inte säker.

Våra lösningar för säker kritisk kommunikation är pålitliga, enkla att installera och ger dig fullständig kontroll. De förbättrar effektiviteten, produktiviteten och bidrar till att öka din konkurrenskraft. Lösningarna tillgodoser höga säkerhetsbehov, är framtidssäkrade och bygger på den senaste och säkraste tekniken.

Varför är det viktigt att säkra kritisk kommunikation och data?

IoT-lösningar för alla dina behov

En komplett, pålitlig och flexibel IoT-lösning för att koppla upp och hantera ett större antal enheter på ett säkert och enkelt sätt.

Vår plug-and-play-lösning passar dig som vill komma igång snabbt.

Säker kritisk kommunikation är basen för alla våra smarta lösningar. Lär dig mer här!

Säkrad och övervakad kommunikation är en viktig del i varje larmsystem. Våra Smart Alarms-lösningar säkerställer att dina larm verkligen kommer fram till rätt larmmottagare –…

Smart Grids

Digitalisera ditt elnät och uppnå smart, effektiv, säker och trygg drift. Få fullständig kontroll genom system för övervakning och analys av nätstationer.

Smart Rescue

I en nödsituation är varje sekund viktig. Våra lösningar inom Smart Rescue säkerställer att organisationers kristeam och räddningstjänsten kan reagera på ett snabbt och korrekt…

Smart Transport

Ta ditt företag framåt med våra smarta och säkra lösningar! Dessa lösningar möjliggör datadrivna förbättringar av lönsamheten och full kontroll över transport- och logistikverksamheten.

E-ordlista: Relevanta ord och fraser inom Internet of Things

Ladda ner vår ordlista och få en översikt över de mest relevanta uttrycken inom IoT.