Home / Säker kritisk kommunikation

Säker kritisk kommunikation

Vi lever i en alltmer uppkopplad värld, där antalet sensorbaserade och internetuppkopplade enheter hela tiden ökar. Det gör det viktigare än någonsin att hantera data och kommunikation på ett säkert sätt. Säker kritisk kommunikation är grunden för allt vi gör och det som möjliggör alla våra smarta och pålitliga lösningar.

Säkra, smarta och pålitliga lösningar

Våra lösningar för säker kritisk kommunikation är viktig för dina livs- och verksamhetskritiska applikationer. De hjälper dig att rädda liv, skydda egendom och att säkra viktiga samhällsfunktioner och att skapa affärsnytta. Vi övervakar kommunikationen mellan dina larmanläggningar och gör det enkelt för dina uppkopplade enheter (IoT) att kommunicera säkert med varandra.

Vår filosofi bygger på säkerhet och enkelhet. Om en lösning är för komplicerad finns det en risk att den inte används på rätt sätt – eller inte alls – och den är följaktligen inte säker.

Våra lösningar för säker kritisk kommunikation är pålitliga, enkla att installera och ger dig fullständig kontroll. De förbättrar effektiviteten, produktiviteten och bidrar till att öka din konkurrenskraft. Lösningarna tillgodoser höga säkerhetsbehov, är framtidssäkrade och bygger på den senaste och säkraste tekniken.

En komplett, pålitlig och flexibel IoT-lösning för att koppla upp och hantera ett större antal enheter på ett säkert och enkelt sätt.

Vår plug-and-play-lösning passar dig som vill komma igång snabbt.

Lösningar särskilt framtagna för kunder som behöver säker, pålitlig kommunikation på svåråtkomliga platser.

E-ordlista: Relevanta ord och fraser inom Internet of Things

Ladda ner vår ordlista och få en översikt över de mest relevanta uttrycken inom IoT.