Home / Customer Cases / Med digitala hisslarm sätter Region Kalmar Län säkerheten först

Med digitala hisslarm sätter Region Kalmar Län säkerheten först

Genom att gå från analogt till digitalt har Region Kalmar Län fått en enklare, säkrare och mer effektiv hantering av sina hisslarm samtidigt som tryggheten för länets invånare har ökat.

Hisslarm

Snabbfakta

Kund: Region Kalmar Län
Bakgrund: Analoga hisslarm är inte alltid tillförlitliga och det analoga telefonnätet stängs dessutom ned.
Behov: Digital och framtidssäkrad nödkommunikation till länets 100 hissar.
Lösningen: AddSecures lösning för hisslarm med dubbelriktad talförbindelse och säker, övervakad nödkommunikation. AddView, ett webb- och appbaserat verktyg för administration och larmhantering.
Resultat: En enklare, säkrare och mer effektiv hantering av hisslarmen samtidigt som tryggheten har ökat för länets invånare.

Bakgrund

I många fastigheter idag kan det vara svårt att veta om nödtelefonin i hissarna verkligen fungerar. Larmen från de flesta nödtelefoner i hissar överförs fortfarande analogt, vilket i värsta fall medför att ingen hör ropet på hjälp från den person som fastnat i hissen. Konsekvenserna av detta kan bli onödigt stor och inte bara för den drabbade, utan även för den som ansvarar för säkerheten.

Många hisslarm är numera trådlösa och anslutna till mobilnätet, men få av dem är ännu helt digitaliserade. På grund av att deras protokoll fortfarande är analoga kan signalerna feltolkas av de digitala mobilnäten. Dessutom är det analoga nätet redan på väg att läggas ned.

Framtidssäkrad larmövervakning

Region Kalmar Län ansvarar för drift och service av cirka 200 fastigheter och 100 hissar. De vände sig till AddSecure eftersom de vill övervaka sina hissar på ett tillförlitligt, framtidssäkrat och smart sätt.

En kombination av faktorer gjorde det svårt – i vissa fall omöjligt – för driftingenjörer inom Region Kalmar Län att övervaka länets hissar på ett tillförlitligt sätt. Det saknades stöd för äldre hårdvara, säker överföring av analoga hisslarmsprotokoll kunde inte garanteras över digitala mobilnät, och dessutom var övervakningen inte samlad till ett och samma system.

– Ett av våra befintliga system var föråldrat och supportades inte längre, säger Jimmy Berg, driftingenjör på Region Kalmar Län.

Fördelen med AddSecures lösning är att vi kan samla hela vår larmportfölj i en tjänst, inte bara hisslarmen. Tillgänglighet är ytterligare en faktor. Vi brukade förlita oss på en specifik dator för att hantera våra larm, men AddView kan vi komma åt från vilken dator eller mobil enhet som helst.

Jimmy Berg, driftingenjör, Region Kalmar Län

Behov av digitaliserad nödkommunikation

För att komma tillrätta med problemen, bestämde sig Region Kalmar Län för att tillsammans med AddSecure se över och digitalisera lösningen för nödkommunikation till samtliga länets hissar.

– Situationen är inte unik för Region Kalmar Län. Vi stöter på icke-fungerande hisslarm i hela Sverige. Även om många hisslarm numera är trådlösa och anslutna till mobilnätet, är få av dem digitala på riktigt, säger Peter Jensen-Torp, tekniskt ansvarig för AddSecures lösningar inom hisslarm.

Från analogt till digitalt – snabbt och enkelt

När Region Kalmar Län, som redan använde AddSecures lösningar för inbrotts- och brandlarm, fick förslaget att integrera alla larm i en och samma plattform, såg de positivt på möjligheten.

AddView är en webbaserad tjänst som ger användaren en samlad överblick och full kontroll över samtliga larmanläggningar. Verktyget gör det möjligt för organisationer som övervakar en stor portfölj av larm att dramatiskt förbättra övervakningen och responsen. Eventuella fel och avvikelser rapporteras direkt till din personal så att den kan korrigeras innan en kritisk situation uppstår.

Enklare, säkrare och mer effektiv larmhantering

Den digitala lösningen för nödkommunikationen till samtliga hissar och AddView implementerades snabbt i hela Kalmarregionen. Resultatet för Jimmy Berg och hans organisation är ett mycket enklare, säkrare och mer effektivt sätt att hantera hisslarmen.

– AddView gör det möjligt att snabbt producera en statusöversikt över hissarna och det är mycket lättare för oss själva att administrera larmsamtalen, avslutar Jimmy Berg.

Genom digitaliseringen överförs nu regionens hisslarm åter med full tillförlitlighet samtidigt som tryggheten för länets invånare har ökat.

 

Läs mer:

Upptäck fördelarna med AddView genom att prova på kostnadsfritt!

Komplett översikt över dina larmanläggningar via mobil och webb. Prova på AddView kostnadsfritt!

Guide till en tryggare larmlösning

I denna guide får du veta vilken teknologi som bör användas och vilka krav du behöver uppfylla när du säkerställer funktionen för dina hisslarm.