SRT 306i

Tycker du GPS/GNSS-positionering är otillräckligt? Behöver du positionera inomhus eller på platser utan GSM-täckning? Då har SRT306i det du behöver.

SRT306i ökar tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner, med ensamarbete eller med riskfyllda situationer. SRT 306i är en bärbar handenhet med en tydlig larmknapp för att aktivera larm. När ett larm aktiveras så skickar enheten information till mottagaren om vem som larmat, vart den befinner sig samt att en tvåvägskommunikation etableras med mottagaren som då kan lyssna på situationen.

Som tillval finns Mandown-funktion samt Timerlarm.

Så här funkar det

SRT306i är baserad på föregångaren SRT306 och fungerar således precis på samma sätt som en SRT306 i fråga om larmfunktioner, GSM/GPRS-kommunikation och GNSS-positionering.

Inomhuspositionering
SRT306i har stöd för inomhuspositionering baserad på tvåvägskommunikation med RF-taggar (SRT334i/SRT334i2). Ett område där GNSS-positionering inte fungerar tillfredsställande kan utrustas med RF-taggar. Varje tagg har sin förprogrammerade positionsinformation som meddelas till SRT306i när denna kommer in i taggens täckningsområde. Täckningsområdets storlek kan justeras med hjälp av taggens sändningsnivå. SRT306i kan själv avgöra vilken positioneringsmetod som skall användas vid ett givet tillfälle. I områden där GNSS-positionering fungerar tillfredsställande används denna metod men så fort SRT306i kommer in i en miljö där GNSS-positionering inte fungerar försöker den istället koppla om till inomhuspositionering. Om SRT306i i denna situation finner tillgängliga RF-taggar stängs GNSS-mottaggaren av. Omvänt slås GNSS-mottaggaren på när enheten lämnar det område som är utrustat med RF-taggar. Och om tillfredsställande GNSS-position kan erhållas slås inomhuspositioneringen av.

Det är även möjligt att konfigurera SRT306i så att den använder en viss positioneringsmetod baserat på tid eller geografiskt område. Enheten kan exempelvis konfigureras att slå på inomhus-positioneringen under kontorstid på vardagar men själv välja positioneringsmetod under övriga tider.

Ett annat exempel är möjlighet att programmera SRT306i så att den väljer positioneringsmetod baserat på geografiskt område. När enheten befinner sig utomhus och GNSS-positionering fungerar tillfredsställande kan den avgöra när den kommer in i ett fördefinierat geografiskt område. När detta sker går enheten över till inomhuspositionering.

Skicka larm via RF-routrar
I vissa områden är det inte bara GNSS-täckningen som är ett problem utan även GSM-täckning kan saknas. Ett sådant område kan utrustas med kombinerade RF-taggar och -routrar (SRT334i2). Vid en larmhändelse använder sig SRT306i av SRT334i2 både för positionering och förmedling av larmmeddelandet till en gateway som är placerad utomhus och har GSM-täckning. Därifrån skickas larmmeddelandet vidare till larmcentralen. En bekräftelse på att larmet har levererats skickas även tillbaka till den larmande enheten.

SRT 306i levereras med väggladdare, bordsladdare, billaddare, USB-kabel, och väska.

Fördelar

  • Bärbar handenhet med en tydlig larmknapp

  • Stöd för inomhuspositionering

  • Tvävägskommunikation

  • GPS/GNSS

  • Mandown (tillval)

  • Timerlarm (tillval)

Produktblad

SRT306i