Airborne Hisslarm Mini

Lagar och byggregler ställer krav på att nya hissar måste ha tvåvägskommunikation till en bemannad larmcentral för att öka tryggheten och få hjälp vid avbrott eller annan nödsituation.

Vår hiss & nödkommunikationstjänst är en komplett lösning med säkrad tvåvägs kommunikation i mobilnätet. Tjänsten erbjuder en trygg hissmiljö för både ägare och användare genom säkra produkter, professionell installation och larmmottagning.
Larmet kommunicerar via en säkrad överföring med linjetest var 25:e timme och passar även andra fasta installationer som behöver tvåvägskommunikation.

Fördelar

  • Säkrad tvåvägs kommunikation i mobilnätet

  • Tjänsten erbjuder en trygg hissmiljö för både ägare och användare