Svenska Logga in partners

Detta är AddSecure

 

AddSecure har sedan början av 1970-talet hjälpt kunder att göra samhället tryggare och idag har vi över 100 000 nöjda användare. Våra produkter och tjänster hjälper till att säkra kritisk kommunikation mellan kunders anläggningar och larmcentraler, samt inom centrala system för olika automationslösningar till exempel inom fastighetsstyrning.

AddSecures produkter uppfyller och är certifierande mot internationella och nationella normer för att erbjuda bästa trygghet för säkrad kommunikation. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kostnadseffektiva lösningar som ligger i teknikens framkant.

AddSecure har verksamhet i Danmark, Norge, Sverige och Finland med huvudkontor i Stockholm samt regionala kontor i Oslo, Göteborg, Malmö, Örebro och Espoo. I företaget arbetar ca 160 personer varav en stor andel inom teknikavdelningen för att säkra drift och utveckla framtida erbjudanden.

AddSecure ägs av Abry Partners, en amerikansk riskkapitalfond stiftad 1989 med huvudkontor i Boston, USA. Det är en av USAs mest framgångsrika riskkapitalfond med mer än 550 genomförda transaktioner till ett värde av över 61 miljarder USD sedan starten.

 

Vision och affärsidé

”Våra kunder gör samhället tryggare”. Våra lösningar hjälper företag och organisationer att se till att kritisk kommunikation till och från larmcentraler, säkerhetsbolag och driftansvariga fungerar utan problem. Det innebär till exempel att vi är med och förhindrar så att en hiss aldrig ska stå stilla för länge, att företagets IoT-enheter är skyddade eller att temperaturen i en serverhall aldrig blir för hög.  

AddSecure är etablerat i Skandinavien och har som mål att bli en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation i Norra Europa. Vi är en attraktiv samarbetspartner och bygger ledande lösningar tillsammans med våra partners och kunder. En av företagets viktigaste framgångsfaktor är vår breda yrkesmässiga erfarenhet inom kommunikation och säkerhet.

 

Historia

AddSecure har utvecklat och marknadsfört lösningar för säkrad kommunikation sedan början av 70-talet då ett fast analogt larmnät etablerades. Företaget har kontinuerligt utvecklat lösningar för säkrad kommunikation och erbjuder idag IP-baserade lösningar i olika fasta och mobila nätlösningar. Under början av 2000 talet började företaget att utveckla mobilbaserade lösningar och har varit en aktiv samarbetspartner till flera ledande företag inom konstruktion och drift av mobila nät. Verksamheten har sitt ursprung från de stora teleoperatörerna i Norge och Sverige samt från större säkerhetsföretag vilket skapat en unik kompetens som kombinerar kunskap inom kommunikation och säkerhet. År 2003 förvärvades Mobitexnätet från den svenska teleoperatören TeliaSonera och strax därefter förvärvades det norska företaget Securinet. År 2014 genomfördes en sammanslagning med Safetel som bildades 1996 med fokusering på mobilbaserade lösningar och därigenom breddades kompetensen ytterligare inom mobil teknologi.

 

Läs mer om oss här:

Ledningsgrupp & ägare

AddSecure-gruppen

Have a safe day