Svenska Logga in partners

Detta är AddSecure

AddSecure har sedan början av 1970-talet erfarenhet av tjänster för kommunikation. Idag har vi över 100 000 nöjda användare av säkrade lösningar för kommunikation mellan kunders anläggningar och larmcentraler likväl som till centrala system för olika automationslösningar t.ex. inom fastighetsstyrning.

Vi gör det enkelt för maskiner att tala med varandra. AddSecures produkter uppfyller och är certifierande mot internationella och nationella normer för att erbjuda bästa trygghet för säkrad kommunikation. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kostnadseffektiva lösningar som ligger i teknikens framkant för oavsett teknik för kommunikation.

AddSecure har verksamhet i Danmark, Norge och Sverige med huvudkontoret i Stockholm samt regionala kontor i Oslo, Göteborg, Malmö och Örebro. I företaget arbetar ca 160 personer varav en stor andel inom teknikavdelningen för att säkra drift och att utveckla framtida erbjudanden. 

AddSecure ägs av Abry Partners, en amerikansk riskkapitalfond stiftad 1989 med huvudkontor i Boston, USA.
Det är en av USA´s mest framgångsrika riskkapitalfond med mer än 550 genomförda transaktioner till ett värde av över 61 miljarder USD sedan starten.

Vision och affärsidé

”Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation”. Våra lösningar ser till att kritisk kommunikation fungerar och för lösningar för M2M te.x. för larmöverföring, mobildata till och från ambulanser och andra kritiska tillämpningar. AddSecure är etablerat i Skandinavien och har som mål att bli en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation i Norra Europa. Vi är en attraktiv samarbetspartner och bygger ledande lösningar tillsammans med våra partners och kunder. En av företagets viktigaste framgångsfaktorer är den breda yrkesmässiga erfarenhet inom kommunikation och säkerhet.

Historia

AddSecure har utvecklat och marknadsfört lösningar för säkrad kommunikation sedan början av 70- talet då ett fast analogt larmnät etablerades. Företaget har kontinuerligt utvecklat lösningar för säkrad kommunikation och erbjuder idag lP baserade lösningar i olika fasta och mobila nätlösningar. Under början av 2000 talet startade företaget att utveckla mobilbaserade lösningar och har varit en aktiv samarbetsparter till flera ledande företag inom konstruktion och drift av mobila nät. Verksamheten har sitt ursprung från de stora teleoperatörerna i Norge och Sverige samt från större säkerhetsföretag vilket skapat en unik kompetens som kombinerar kunskap inom kommunikation och säkerhet. År 2003 förvärvades Mobitexnätet från den svenska teleoperatören TeliaSonera och strax därefter förvärvades det norska företaget Securinet. År 2014 genomföredes en sammanslagning med Safetel som bildades 1996 med fokusering på mobilbaserade lösningar och därigenom breddades kompetensen ytterligare inom mobil teknologi.

Läs mer om oss här:
Ledningsgrupp & ägare
AddSecure-gruppen

Have a safe day