Svenska Logga in partners

Information med anledning av Ekots granskning av IT-säkerhet

MED ANLEDNING AV EKOTS GRANSKNING AV IT-SÄKERHET I SVERIGE

Vi på AddSecure välkomnar Sveriges Radios Ekoredaktions granskning av IT-säkerhet hos svenska kommuner, myndigheter och företag. Säkerhet är en viktig fråga att belysa och något som vi på AddSecure tar på största allvar.

Nedan beskriver vi de åtgärder vi rekommenderar våra kunder att ta för att skydda sig mot intrång och hackerattacker.

På AddSecure är våra kunders säkerhet högsta prioritet och vi arbetar aktivt med att informera våra kunder om faror och hur man bäst skyddar sig. Då dataintrång och försök till hackerattacker blir allt vanligare i samhället, vill vi åter igen påminna om vikten av att våra kunder använder IP-filtrering som skydd mot intrång och oönskad trafik.

Q&A

Vad gäller Ekots granskning?
SR Ekot har genomfört en granskning av IT-säkerheten hos svenska kommuner, myndigheter och företag. I denna granskning har det framkommit att det finns ett stort antal enheter som ligger öppna på internet och därmed är sårbara för intrång och attacker.

Varför omnämns AddSecure i inslaget?
I Ekots granskning nämns att det finns många enheter som ligger öppna på internet och att detta kan innebära en säkerhetsrisk. Ekot har scannat internet för att hitta enheter med öppen IP-adress (som därmed är publika) och har då hittat enheter tillhörande några av AddSecures kunder som valt att köpa tjänsten Mobiflex med publik IP-adress.

När en organisation väljer tjänsten med publik IP-adress är det viktig att begränsa tillgången genom att använda ett trafikfilter, så kallad IP-filtrering. Vi rekommenderar alltid våra kunder att använda detta och denna IP-filtrering ingår kostnadsfritt i vår tjänst. Kunden väljer alltså detta själv och i vissa fall kan en organisation vilja att en applikation ska vara tillgänglig för alla.

Vad menas med publik IP-adress och när vill en organisation ha detta?
Med publik IP-adress menas att en enhet är tillgänglig från internet, vilket en organisation kan vilja ha för en viss typ av applikationer, till exempel en publik applikation som en webbkamera för trafikvisning eller liknande.

När bör en organisation inte använda publik IP-adress?
När en applikation inte ska vara publik men ändå ska vara tillgänglig från internet. Ett exempel kan vara vid fjärrstyrning av avloppspumpar. Det bästa sättet att skydda sig är att endast tillåta trafik från specifikt angivna IP-adresser, så kallad IP-filtrering. Vi rekommenderar våra kunder att använda detta och tillhandahåller denna tjänst kostnadsfritt för våra Mobiflex-kunder.

Hur kan min organisation skydda sig mot dataintrång och attacker?
Att filtrera vilka IP-adresser som tillåts kommunicera med din organisations enheter är ett enkelt och effektivt sätt att skydda er mot intrång och attacker. Tjänsten IP-filtrering ingår kostnadsfritt i vår Mobiflextjänst.

Är min tjänst från AddSecure säker?
Ja, alla tjänster från AddSecure som är korrekt konfigurerade är säkra.
Mobiflex-tjänsten kan levereras med publik IP-adress, om kunden väljer detta, vilket ställer krav på konfiguration av utrustning och tjänst.  
Alla andra tjänster såsom Larmkommunikation och Link har alltid privata IP-adresser och är därmed skyddade mot obehörig åtkomst.
Är du osäker kan du alltid kontakta oss på AddSecure.

Vilken är säkerhetsrekommendationen till kunder med Mobiflex-tjänst?
Vi rekommenderar alltid våra kunder att se över säkerheten på sina enheter genom att gå igenom följande punkter:

1. För att skydda er enhet från intrång och/eller oönskad trafik är det viktigt att ni
använder brandvägg och/eller IP-filtrering. Om ni väljer att inte begränsa vilka IP-
adresser som tillåts kommunicera med era enheter så är det stor risk att era enheter
utsätts för intrång eller blir hackade.

2. Stäng av möjligheten att skicka SMS. En kapad enhet kan generera enorma mängder
SMS.

3. Se till att default admin eller root-användare har ett unikt lösenord. Byt ut
standardlösenordet i din enhet, använd en blandning av gemener, versaler, siffror och
specialtecken.

4. Stäng portar och tjänster som ni inte använder i enheter och servrar.

5. Se till att alltid installera senaste version av mjukvara och firmware.

6. Håll nere antalet användare som kan logga in på routern/brandväggen.

7. Övervaka din utrustning/dina enheter för onormal datatrafik.

Vad gör ni på AddSecure för att säkerställa att jag som kund förstår och följer era säkerhetsinstruktioner?
Vi ökar nu våra kommunikationsinsatser för att ytterligare förtydliga vilka säkerhetsrekommendationer som gäller för Mobiflextjänsten. I tillägg till de säkerhetsrekommendationer som alla Mobiflex-kunder redan har erhållit vid beställning och i upprepade utskick, kommer vi även att förändra och förbättra våra rutiner. Till exempel kommer vi att även på beställningsblanketten för tjänsten förtydliga vilka val du som kund behöver göra och vad dessa innebär och vilka risker detta kan medföra. (Fullt tillgänglig på internet, IP-filtrering för önskade adresser samt helt blockerad för inkommande trafik från internet). Känner du vid beställningstillfället inte till vilka adresser som ska tillåtas kommunicera med enheten, kan du när som helst kontakta oss på AddSecure så hjälper vi dig att lägga till detta. Vi kommer också att redan på beställningsblanketten begära uppgifter till teknisk kontaktperson för att tydliggöra vikten av korrekt implementering.

Vem vänder jag mig till om jag har fler frågor kring detta?
Mobiflexkunder kan vända sig till Anette Palgrim, innesäljare, tel. 0703-69 28 38, anette.palgrim@addsecure.se
Övriga kunder kan kontakta, Mats Genberg, försäljningschef, tel. 0721-42 77 37, mats.genberg@addsecure.se
Media hänvisas till Kristina Grandin, kommunikationsansvarig, tel. 0706-89 52 08, kristina.grandin@addsecure.se

 • Pressmeddelande - Nu kan bilägare få varningar om halt väglag i realtid

  Tack vare en uppkopplad enhet och appen ”Halkvarnaren” där bilägare blir uppmärksammade på halt väglag och försämrad vägkvalitet i realtid kan olyckor förebyggas.

  Halkolyckor leder ofta till svåra skador eller i värsta fall dödsfall. För att minska antalet olyckor och rädda liv har Infocar, ett företag med lång erfarenhet av att utveckla avancerad teknik för bilindustrin, tillsammans med Bilprovningen tagit fram en lösning som ger bilägare varningar om halt väglag i realtid. AddSecure står för den säkrade, kritiska uppkopplingen.

  Bilprovningen gick, i ett första steg, ut med ett erbjudande till Volvo V70-ägare om att få sin bil uppkopplad och ta del av den nya trafiktjänsten. Gensvaret var stort och snabbt hade 1 000 anmält sitt intresse för att delta i projektet.

  Med hjälp av en Infocar Connect-enhet, samlas data in från de tusen Volvobilarna som är ute och rullar på vägarna. Förutom de bilägare som medverkar i projektet har ett antal andra bilägare möjlighet att ta del av den livsviktiga informationen genom en app.

  Informerar också om vägkvalitet, batteristatus och felkoder
  Volvoägarna har genom den uppkopplade enheten, förutom tillgång till halkvarningar och i framtiden även information om vägkvalitet såsom gropar och fartgupp, även möjlighet att få information om batteristatus och eventuella felkoder via fjärrdiagnos. I ett nästa steg planerar parterna att också lägga till eco-driving och andra molnbaserade tjänster.

  – Bilprovningen månar sedan länge inte bara om säkra fordon utan även om säkra förare. Därför känns det både angeläget och spännande att vara delaktig i arbetet med denna viktiga och olycksförebyggande tjänst. Just nu erbjuds den till en begränsad kundgrupp, men förhoppningen är naturligtvis att fler ska kunna ta del av den på sikt, säger Hans Tyskhagen, Bilprovningens projektledare.

  Sensorinformation skickas via molnet
  Bilarna utrustade med enheten Infocar Connect (även kallad OBD-dongle) registrerar halt väglag och skickar via molnet varningar till alla bilägare som laddat ned appen. Varningen kommer som ett ljud eller en vibration till mobilen till de bilförare som befinner sig i närheten av ett halkområde.

  Enheten, som monteras i OBD-uttaget som även används vid feldiagnostisering, läser av signaler från befintliga sensorer i bilen och samlar på så sätt information om bl.a. däckrotation, acceleration, utetemperatur och regnmängd. Genom att jämföra däckrotationen med motoreffekten och bilens förflyttning får programvaran i enheten fram en skattning av friktion mellan däcken och vägen.

  Säker uppkoppling från AddSecure
  En viktig del av lösningen är kommunikationen (uppkopplingen) som är säkrad via en VPN-tunnel. Detta innebär att ingen obehörig kan komma åt uppgifter eller har möjlighet att ”hacka” bilen. De säkra SIM-korten säkerställer dessutom att lösningen automatiskt väljer den operatör som har bäst täckning där bilen befinner sig och att data kan kopplas upp till molnet utan fördröjning.

  Denna del står AddSecure för, ett företag som sedan sjuttiotalet jobbat med att säkra kritisk kommunikation. Företaget förser över 40 000 kunder runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation.

  – Eftersom det handlar om att rädda liv var det av största vikt för oss att välja den leverantör som har längst erfarenhet av säker kritisk kommunikation och det var utan tvekan AddSecure. Andra leverantörer vi utvärderade kunde inte på samma sätt garantera säkerheten. Förutom en driftssäker lösning var enkelheten i handhavandet en viktig parameter, säger Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

  Fler smarta tjänster på sikt
  Till skillnad från existerande OBD-enheter som läser ut ett 30-tal parametervärden kan den tekniskt avancerade lösningen från Infocar läsa ut över 2 000 värden. Detta skapar möjligheter att utveckla ett helt spektrum av molnbaserade tjänster kring bilkörandet.

  Biltillverkare, försäkringsbolag, verkstäder, Trafikverket och väderbolag är några av de företag som visat intresse och som skulle kunna dra nytta av att kombinera den avancerade uppkopplade tekniken med sin existerande verksamhet. Det kan handla om preventivt underhåll, fjärrdiagnostik, kombinerade kartor och väderinformation, användarbaserade försäkringar med mera.

  – Den uppkopplade tekniken erbjuder en rad spännande möjligheter, men allra viktigast är de tjänster som räddar liv. Jag har i många år arbetat med att utveckla bilar genom att göra dem snålare, bättre, starkare, men det som jag är mest stolt över är att kunna bidra till att förebygga olyckor, avslutar Per-Henrik Persson, VD på Infocar.

  För mer information kontakta:
  Per-Henrik Persson, VD, Infocar Mobil: 070-760 06 49,
  e-post: per-henrik@infocar.se

  Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure Mobil: 070-689 52 08,
  e-post: kristina.grandin@addsecure.se

  Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen Mobil: 070-687 03 66,
  e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

  Om Infocar
  Infocar har under många år arbetat med utveckling av webbaserade utbildningar inom bilteknik och under senare år även tagit fram tjänster för uppkopplade bilar.
  Ledningen inom Infocar har under mer än 35 år arbetat med utveckling av bilelektroniksystem med fokus på professionella diagnosutrustningar och styrsystem.
  Denna erfarenhet används idag för att via uppkopplade fordon kunna kommunicera med alla bilelektroniksystem i fordonen och därmed kunna skapa unika tjänster och funktioner som inte återfinns hos konkurrerande produkter på marknaden idag.För mer info besök www.infocar.se eller www.infocarconnect.se

  Om AddSecure
  AddSecure är en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 40 000 kunder och partner runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation. Våra lösningar, som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner, är flexibla, lätta att installera och bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.
  Företaget som grundades i början av 1970-talet har gedigen erfarenhet inom säkerhetsområdet och en tradition av att anpassa sig till marknadens behov. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för morgondagens säkerhetsutmaningar.
  Företaget har regionala kontor och ett nätverk av distributörer runt om i Europa och sysselsätter cirka 175 anställda.
  AddSecure ingår i AddSecure Group, som ägs av Abry Partners. Andra företag i AddSecure-koncernen är Chiron, en ledande leverantör av avancerade Larm över IP (AoIP), Contal Security, en ledande svensk leverantör av helhetslösningar inom digital in- och utalarmering, larmöverföring och integrerade säkerhetssystem samt Smart Grid Networks, en leverantör av smarta lösningar för nätverksautomation och digital kommunikation inom energisektorn. För mer information, besök www.addsecure.se

  Om Bilprovningen
  I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 98 stationer och cirka 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2017 omsatte företaget 677 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

 • AddSecure förstärker den svenska säljorganisationen

  AddSecure är inne i en expansiv fas och stärker nu upp den svenska säljorganisationen med två nya försäljningschefer. Magnus Hammarsten blir idag ny försäljningschef för Larmkommunikation och Olof Samuelsson axlar rollen som försäljningschef för IoT. Samtidigt tar Mats Genberg, försäljningschef Sverige, plats i företagets ledningsgrupp.

  Magnus Hammarsten, tillträdande försäljningschef för Larmkommunikation, har över 20 års erfarenhet från olika IT-bolag. Tidigare erfarenheter innefattar olika säljroller på bland annat Planview, EMC och VMWare.

  – Jag är mycket nöjd med att ha rekryterat Magnus Hammarsten till AddSecure. Hans gedigna erfarenhet inom IT-försäljning och erfarenhet av att utveckla både slutkund- och återförsäljaraffärer blir ett värdefullt tillskott, säger Mats Genberg, försäljningschef Sverige på AddSecure.

  Olof Samuelsson, som tillträdde som försäljningschef för IoT (Internet of Things) den 1 februari, har rekryterats internt. Han arbetade tidigare som IoT-specialist på företaget och har jobbat med säkerhet sedan år 2000, bland annat på Bravida.

  – Olof Samuelsson är rätt person att leda och vidareutveckla försäljningsarbetet inom IoT och har varit med sedan starten av vår IoT-satsning som vi inledde för drygt 1,5 år sedan. Han känner företaget, medarbetarna och inte minst våra kunder. Olof kommer med andra ord snabbt att komma in i sin nya roll, med de kunskaper han redan har av AddSecure, säger Mats Genberg.

  Mats Genberg ingår sedan den 1 februari i AddSecures koncernledning där hans främsta ansvar blir att vidareutveckla AddSecures försäljningsprocess och leadsgenerering.

  – Med sin breda erfarenhet av att leda och utveckla i en bransch under stort förändringstryck blir Mats en viktig spelare när vi nu rustar AddSecure för framtiden och skapar en mer offensiv organisation, säger Stefan Albertsson, vd för AddSecure.

  AddSecure har under 2017 genomfört tre företagsvärv och företagets vision är att bli en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation.

  För mer information kontakta:
  Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
  Mobil: +46 70 689 52 08, email: kristina.grandin@addsecure.se

 • Välkommen till Fastighetsmässan i SYD  AddSecure finns i monter F37 på Malmömässan

  Vi presenterar det senaste för säker kommunikation inom IoT och larm & säkerhet. Vårt fokusområde denna gång är inom hisskommunikation, IP direkt och brand.

  Datum: 24-25 januari 2018
  Tid: 09.00-17.00, 09.00-16.00

  Hämta din fribiljett här.

 • 171220 Pressmeddelande AddSecure förvärvar Prevent 360

  AddSecure stärker sin position ytterligare genom förvärv i Finland
  AddSecure förvärvar Prevent 360:s larmkommunikationsverksamhet för att ytterligare stärka sin position som en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation.

  Förra månaden tillkännagav AddSecure att företagets mål är att bli det ledande företaget i Europa inom sitt område, när företaget förvärvade Contal Security. AddSecure stärker nu sin nordiska närvaro ytterligare genom att förvärva alarmkommunikationsverksamheten av finska Prevent 360, som är majoritetsägt av private equity-företaget Intera Partners.

  Denna del av Prevent 360 tillhandahåller en rad larmöverförings- och övervakningstjänster och har en betydande del av marknaden för överföring av brandlarm i Finland. Enligt avtalet kommer AddSecure och Prevent 360 också att ingå ett strategiskt partnerskap och tillhandahålla tjänster till varandra.

  – Finland är en stark och växande marknad för avancerad teknologi och eftersom AddSecure har omfattande erfarenhet inom säkerhetsområdet och en tradition av anpassning till marknadens behov, såg vi att detta passar väl strategiskt. Vi är mycket glada över att kombinera våra två företag och utnyttja vårt gemensamma kunnande och expertis för att öka tillväxten, säger Stefan Albertsson, VD för AddSecure.

  – Det råder ingen tvekan om att verksamheten i och med detta kommer att få fortsatt tillväxt och att AddSecure är rätt partner för att stödja larmkommunikationstjänsternas fortsatta framgång. Prevent 360 kommer nu i allt högre grad att fokusera på sin kärnverksamhet som är att tillhandahålla bevakning och andra säkerhetstjänster till företagskunder, säger Juhani Laakso, styrelseledamot i Prevent 360 och partner på Intera.

  – Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att uppnå stora saker och vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra gemensamma kunder på marknaden, kommenterar han partnerskapet vidare.

  AddSecure kommer att ta det väletablerade servicekonceptet som Prevent 360 har utvecklat vidare. Som en del av affären meddelar företaget också att de nuvarande lokala Prevent 360-anställda kommer att bli en del av AddSecure-organisationen och att en ny enhet, AddSecure Oy, etableras.

  Förvärvet av Prevent 360:s alarmkommunikationsverksamhet markerar AddSecures tredje företagsförvärv 2017, efter Contal Security i Sverige och Chiron Security Communications i Storbritannien. Enligt Stefan Albertsson är företagsförvärv viktiga steg i AddSecures strategi att bli en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation.

  För mer information kontakta:
  Kristina Grandin, Corporate Marketing Manager, AddSecure
  Mobil: +46 70 689 52 08, email: kristina.grandin@addsecure.se

  Juhani Laakso, styrelseledamot, Prevent 360 och partner, Intera
  Mobile +358 40 646 22 55, Email: juhani.laakso@interapartners.fi

  Om Prevent 360
  Prevent 360 erbjuder sina kunder omfattande säkerhetslösningar. Företaget kombinerar professionella vakttjänster med tekniska säkerhetslösningar. Prevent 360 anser att framtiden för säkerhetstjänster framförallt består i att förebygga risker. Prevent 360 är en framstående branschaktör som sysselsätter 1400 anställda. För mer information, besök www.prevent360.fi

  Om AddSecure
  AddSecure är en ledande aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 40 000 kunder och partner runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation. Våra lösningar, som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner, är flexibla, lätta att installera och bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.
  Företaget som grundades i början av 1970-talet har gedigen erfarenhet inom säkerhetsområdet och en tradition av att anpassa sig till marknadens behov. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för morgondagens säkerhetsutmaningar.
  Företaget har regionala kontor och ett nätverk av distributörer runt om i Europa och sysselsätter cirka 160 anställda.
  AddSecure ingår i AddSecure Group, som ägs av Abry Partners. Andra företag i AddSecure-koncernen är Chiron, en ledande leverantör av avancerade Larm över IP (AoIP), Contal Security, en ledande svensk leverantör av  helhetslösningar inom digital in- och utalarmering, larmöverföring och integrerade säkerhetssystem samt Smart Grid Networks, en leverantör av smarta lösningar för nätverksautomation och digital kommunikation inom energisektorn. För mer information, besök www.addsecure.se

   

   

Visa tidigare