När stängs 2G och 3G näten ner i Sverige?

Vanliga frågor och svar kring nedstängningen av 2G och 3G näten.

Vilket mobilnät släcks först?

I takt med att konsumenternas behov förändras och går mot mer data och högre hastigheter flyttas trafiken från 2G och 3G över till 4G. Med anledning av detta planerar operatörerna att stänga ner äldre nät för att kunna återanvända sitt spektrum till 4G och i förlängningen även 5G.

Ett flertal länder runt om i världen har kommit längre än Sverige och har redan stängt ner sina 2G och 3G nät till förmån för 4G.

2G fyller dock fortfarande ett behov för Machine-to-machine (M2M) som inte är i behov av stora datamängder. 2G har i många fall fortfarande bäst täckning. Nyare M2M produkter som kommer ut på marknaden har i allt större utsträckning stöd för 4G istället.

När stängs 2G- och 3G-näten?

Licenserna från PTS för GSM (2G) går ut 2025. Det är osannolikt att någon operatör kommer stänga ner sitt 2G-nät i Sverige innan dess. Vad det gäller 3G så är det sannolikt att det kommer att stängas ner innan GSM, då det fyller en begränsad funktion när vi har både 2G och 4G: Det finns idag ingen kommunicerad plan från operatörerna kring nedstängning av varken 2G eller 3G. Man bör vara förberedd för en nedstängning inom de närmaste åren.

Vad betyder detta för mig?

Om du har en terminal för ditt larmsystem som saknar stöd för 4G, behöver denna terminal bytas ut mot en ny. Vi rekommenderar att du redan nu kontaktar AddSecure för att göra en plan för din migration.