Svenska Logga in partners

Skolsäkerhet – När varje sekund räknas!


Om det inträffar en incident i skolan ser AddSecures lösning inom skolsäkerhet omedelbart till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder kan initieras och att rätt säkerhetsnivåer automatiskt aktiveras i passersystem etc. Detta förhindrar eller begränsar ödesdigra konsekvenser till det att polis, vakter eller brandmän anländer.

 

Se vårt inspelade webbinarium om skolsäkerhet här!

Utmaningar

  • Antalet allvarliga incidenter ökar stadigt inom skolan i Europa. Exempelvis har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats de senaste fem åren i Sverige.
  • Normalt sker störst skada redan under de tio första minuterna, då extern hjälp oftast ännu inte har hunnit fram.
  • Trots förebyggande investeringar i kodlås och passersystem, initieras tyvärr fortfarande en stor del av incidenterna av elever som redan har tillträde till skolan.


Lösning

Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av skolans personal. Korrekt information och tydliga instruktioner om eventuell inrymning eller evakuering måste automatiskt och omedelbart skickas till elever, skolpersonal samt räddningstjänst. 

AddSecure Skolsäkerhet är en säker, flexibel och tillförlitlig kommunikationslösning, vilken kan hantera och reagera på alla typer av alarm. Larmen kan triggas manuellt från mobila personlarm, stationära larmpaneler eller automatiskt från andra larmsystem.

Inom några få sekunder får alla relevanta mottagare instruktioner och information enligt era fördefinierade incidentscenarier. Ett dedikerat personsökarsystem säkerställer att all kritisk kommunikation kommer fram – ett överlastat mobilnät eller mobiler inställda på tyst läge är inte ett alternativ i en nödsituation.
De bildskärmar som används i lösningen, monterade i allmänna utrymmen samt lärarrum, används med fördel för allmän information, som schemaändringar och lunchmeny, när ett incidentscenario inte är aktivt.

Läs: Detta är AddSecure Skolsäkerhet


Fördelar

  • Genom att ges möjlighet att omedelbart kunna initiera lämpliga lokala åtgärder kommer ni att begränsa personskador och lidande – kanske till och med spara liv!
  • Korrekt information och tydliga instruktioner skickas automatiskt till rätt personer, varför ni minimerar sannolikheten för olyckliga felbeslut och kritiska förseningar.
  • Regelbunden användning av lösningen för att presentera generell information samt lindrigare incidenter som t ex vandalisering och drogförsäljning gör att personalen blir van att hantera systemet, vilket är nödvändigt den dag något allvarligt sker. Dessutom förmedlas indirekt en trygghetskänsla till både elever och lärare.

 

Kontakta oss gärna för mer information!

 

Hur fyra svenska skolor gör framtiden tryggare med AddSecures Skolsäkerhetslösning

På Skånegatan i Göteborg ligger tre gymnasieskolor som har valt att uppgradera sina säkerhets- och kommunikationskanaler – Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium och Katrinelundsgymnasiet. Även Motorbranschens Tekniska Gymnasium ingår i projektet. Dessa skolor är inte ensamma. 70 % av Sveriges kommuner rapporterar att de har ökat säkerheten i skolorna under de senaste åren.

Läs »