Svenska Logga in partners

Personal Safety - Begränsa personskador


Personlarm fyller ett behov för att trygga arbetsplatsen för anställda, framförallt de som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer. Personlarm riktar sig mot två skilda riskgrupper:

• Risk för våld: Personer som i sitt arbete kan utsättas för hot eller våld

• Risk för olycka: Personer som i sin arbete utsätts för stor olycksrisk

RISK FÖR VÅLD
Bästa möjligheten att undvika att en hotfull situation utvecklas till våld eller misshandel är att snabbt få ytterligare en kollega till platsen. Vid påbörjat våld eller misshandel kan ytterligare personer stoppa misshandeln och begränsa skadorna. Våra personlarm erbjuder larmknapp men även automatiska larmfunktioner som tex fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge).

RISK FÖR OLYCKA
Vid allvarliga olyckor är tid till första hjälpen mycket kritisk. Trots att ambulansen i Sverige normalt är framme redan efter ca. 10 minuter lyckas ambulanspersonal till exempel bara rädda ett hjärtstopp av 10. Att säkerställa att en kollega snabbt kan komma för att påbörja första hjälpen kan rädda liv. Våra personlarm erbjuder larmknapp men även automatiska larmfunktioner som tex fallarm och Man Down (person förblir i liggande läge för länge). Om man arbetar i utrymmen med dålig mobiltäckning är vårt timerlarm ett bra sätt att säkerställa assistans.

ANSTRÄNGDA MÖTEN
Det finns ett antal miljöer där möten kan bli ansträngda och hotfulla. Några exempel är Socialtjänsten där man lämnar besked om omhändertagande av barn, eller Bilprovningen där bil beläggs med körförbud. Att snabbt kalla på en kollega minskar risken för att den hotfulla situationen utvecklas till våld eller misshandel. Fasta larmknappar i valda riskmiljöer anslutna till ett TeleCall-system skapar ökad trygghet på dessa arbetsplatser.

 

Ta gärna kontakt med oss för mer information!