Svenska Logga in partners

Local Alarm Receiving Center


Effektivisera och spara kostnader

AddSecure kan med hjälp av TeleCall-systemet bygga upp små lokala larmcentraler. Ett sätt för organisationer att behålla kritisk kompetens inom verksamheten samt att effektivisera och spara kostnader.

En lokal larmcentral kan även vara ett bra alternativ vid kritisk verksamheten då man inte vill blanda in externa organisationer.

Kontakta oss för mer information!


LARMHANTERING

TeleCall erbjuder både automatisk och manuell larmhantering. Övervakning av larmsändare skapar samma säkerhet som hos de stora etablerade larmcentralerna. Att ta emot sina larm lokalt skapar också större möjligheter t ex vid upphandling av väktare. Att styra om larmen från ett vaktbolag till ett annat går på några få minuter. Den automatiska utalarmeringen skapar både snabbhet och effektivitet mot Räddningstjänst och lokala vaktbolag. Genom att erbjuda vaktbolaget personsökare kan väktare larmas ut inom några få sekunder utan onödig fördröjning från extern larmcentral. Smarta appar erbjuder självbetjäningsmöjligheter vid servicearbeten och regelbundna prov.


TRYGGHETSLARM
TeleCall erbjuder mottagning av trygghetslarm samt en anpassad operatörsplats för dessa. Att ha en oberoende larmmottagning skapar bättre möjligheter vid upphandling av trygghetslarmssystem. Genom att använda TeleCalls utalarmeringsmöjligheter kan man enkelt och effektivt larma ut sina hemtjänstgrupper till den hjälpsökande. Med vår nya app AddSecure Responder blir utalarmering och uppföljning av uppdrag mycket smidiga.


BAKRE LEDNING
TeleCall erbjuder ett antal funktioner för att underlätta bakre ledning för påbörjade insatser hos Räddningstsjänst, ambulans och sjöräddning. Fasta larmpaneler eller touchskärmar på stationen gör det enkelt och snabbt att larma ut förstärkningslarm, restvärdesledare mm utan att gå via annan extern part. Med vår mobila larmpanel i TeleCall Remote-appen kan insatsledaren själv t ex aktivera ett förstärkningslarm direkt från sin mobiltelefon. TeleCalls larmklient skapar översikt och goda uppföljningsmöjligheter för en operatör.