Säker arbetsplats
säkra-2g-3g-kommunkation
Hisslarm

Ladda ner vår IoT-ordbok nu! Internet of Things för med sig flera nya uttryck och förkortningar.