Japan första mobilnätet 1979 1G - 2G
Omställningen 4G-5G Sverige

Loading