Gör världen till en säkrare och smartare plats

Vi erbjuder säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på kritisk kommunikation och säker data.

Kontakta oss

Ett urval av våra lösningar

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Säkra viktiga samhällsfunktioner, minimera skador och förebygg katastrofer med hjälp av vår lösning.

Säkra dina hisslarm med våra ständigt övervakade larmtjänster och röstöverföringsteknik.

Håll koll på dina fordon i realtid, förenkla hantering och administration, och minska den totala bränsleförbrukningen (eco-driving).

Minska nätverksavbrott och minimera antalet påverkade abonnenter.

Komplett överblick och kontroll över dina säkerhetssystem via mobil och webb.

Vi hjälper till att rädda liv

Varje sekund räknas i en kritisk situation

Vi säkrar viktiga samhällsfunktioner

Genom pålitlig och säker kommunikation

Vi skapar affärsnytta

Genom att samla in och förädla värdefull data

Vi hjälper till att skydda egendom

Genom uppkopplade och pålitliga larmsystem

E-ordlista: Relevanta ord och fraser inom Internet of Things

Ladda ner vår ordlista och få en översikt över de mest relevanta uttrycken inom IoT.